ABOUT US

สาเหตุของผมร่วงมีอะไรบ้าง : ERGANIC

 

ERGANIC
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
> แพทย์ปริญญาผิวหนังแฮร์คลินิกไทย

หนังสือรับรอง
> มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ใบรับรองผลการทดสอบโดย
> แพทย์ผิวหนัง (ผู้ซึ่งได้รับใบประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุข)

พันธุกรรมเป็นสาเหตุหลักของภาวะผมร่วง


27 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 374 ครั้ง

Engine by shopup.com