• หมวดหมู่: Knowledge - Hair Loss
  ผมร่วงแบ่งได้เป็น 3 ระยะ 1. ระยะแอนนาเจน ( Anagen phase ) เป็นระยะที่เส้นผมมีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวยาวขึ้น เส้นผมบนหนังศรีษะประมาณ 80- 90% อยู่ในระยะนี้ และจะอยู่ระยะนี้นาน 2-3 ปี แล้วก็จะเปลี่ยนเข้าสู่ระยะที่ 2 2. ระยะคาตาเจน ( Catagen phase ) เป็นเส้นผมระยะพัก เส้นผมในระยะนี้จะไม่มีการแบ่งตัว บนหนังศรีษะเป็นเส้นผมระยะนี้ ประมาณ 1% หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะที่ 3 3. ระยะเทโลเจน ( Telogen phase ) พบประมาณ 10% บนหนังศรีษะ เป็นเส้นผมระยะหลุดร่วง หลังจากเส้นผมหลุดร่วงออกไป เส้นผมก็จะเข้าสู่

  27 ต.ค. 2566

  ผู้ชม 110 ครั้ง

 • หมวดหมู่: Knowledge - Hair Loss
  ผมร่วงแบ่งได้เป็น 3 ระยะ 1. ระยะแอนนาเจน ( Anagen phase ) เป็นระยะที่เส้นผมมีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวยาวขึ้น เส้นผมบนหนังศรีษะประมาณ 80- 90% อยู่ในระยะนี้ และจะอยู่ระยะนี้นาน 2-3 ปี แล้วก็จะเปลี่ยนเข้าสู่ระยะที่ 2 2. ระยะคาตาเจน ( Catagen phase ) เป็นเส้นผมระยะพัก เส้นผมในระยะนี้จะไม่มีการแบ่งตัว บนหนังศรีษะเป็นเส้นผมระยะนี้ ประมาณ 1% หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะที่ 3 3. ระยะเทโลเจน ( Telogen phase ) พบประมาณ 10% บนหนังศรีษะ เป็นเส้นผมระยะหลุดร่วง หลังจากเส้นผมหลุดร่วงออกไป เส้นผมก็จะเข้าสู

  25 ต.ค. 2566

  ผู้ชม 108 ครั้ง

Engine by shopup.com